MÜÜGITINGIMUSED

  1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad mats24.eu veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja INGI OÜ (edaspidi Veebipood mats24.eu ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad mats24.eu veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood mats24.eu jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.mats24.eu .

  1. Hinnainfo

1) Kaup saadetakse vastavalt toote juures märgitud tarneviisi kaudu. Kauba tarnijal on õigus saata kaup valitud tarneviisi järgi või määrata minimaalne tellimuse summa, et siis saata kaup vajadusel tasuta. Tarneviisiks kohaldatakse väiksemate kaupade korral Omniva, Itella teenuseid, keskmise suurusega kaupade korral DPD-d ning suuremõõduliste kaupade korral tarnija poolt pakutavat transporti kilomeetri või kaalumahu hinna järgi.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipood mats24.eu vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood mats24.eu jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.mats24.eu .

  1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasse“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Ostkakonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

3) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

4) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda ostjakontole. Arve saadetakse ka ostja andmetes märgitud meiliaadressile.

5) Veebipoes mats24.eu sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

  1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood mats24.eu andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood mats24.eu poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub Veebipood mats24.eu-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Veebipoe mats24.eu pangakontole.

  1. Tarne

1) Pärast müügilepingu jõustumist garanteerib Veebipood mats24.eu tellimuse tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohale toimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Veebipood mats24.eu veebilehel näidatud kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe mats24.eu pangakontole.

3) Viivitusteta kohale toimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohale toimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood mats24.eu ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood mats24.eu ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Tarneviis – Kaup saadetakse vastavalt toote juures märgitud tarneviisi kaudu. Kauba saatjal on õigus saata kaup valitud tarneviisi järgi või määrata minimaalne tellimuse summa, et siis saata kaup vajadusel tasuta. Tarneviisiks kohaldatakse väiksemate kaupade korral Omniva, Itella teenuseid, keskmise suurusega kaupade korral DPD-d ning suuremõõduliste kaupade korral tarnija poolt pakutavat transporti kilomeetri või kaalumahu hinna järgi. Keskmine tarne aeg 15-30 päeva(võib-olla ka lühem aeg). Kuna osa kaubast võib saabuda väljastpoolt EU liikmesriike, siis mõningatel juhtudel võib kaup saabuda kuni 60 päeva jooksul. Kaup saabub Teieni otse tarnijatelt ilma INGI OÜ kleebisteta. Kaup saabub Teieni otse tarnijatelt ning eraldi saadetistena.

  1. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus Veebipoes mats24.eu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastada saab juhul, kui kaup on praak, riknenud või ei vasta Veebipood mats24.eu kodulehel olevale tootekirjeldusele. Lepingust taganemise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja.

2) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis, pakend ei tohi olla lõhutud või vigastatud. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile mats24@mats24.eu hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab Veebipoele mats24.eu kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist kauba saatja aadressile, mis oli märgitud kauba saamisel pakendile või hiljemalt sellele järgneva 30 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale edastamiseks saatja aadressile.

6) Veebipood mats24.eu tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kauba eest tasutud summa.

  1. Vääramatu jõud

1) Veebipood mats24.eu ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood mats24.eu ei saanud mõjutada või ette näha.

  1. Isikuandmete töötlemine

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

3) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.mats24.eu .

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel mats24.eu ligipääs.

  1. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood mats24.eu poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2) Ostja peab puuduse ilmnemisel Veebipood mats24.eu-le pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, lisades digitaalselt või paberkandjal arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

5) Veebipood mats24.eu ei vastuta

– Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena,

– toote normaalse kulumise eest.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile mats24@mats24.eu pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

  1. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood mats24.eu on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Veebipoe mats24.eu pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.